BUT Evergreen Garden

Aj v drsnom podnebí strednej Európy je možné vyčariť exoticky bujné tropické záhrady. Ľubomír Bút, majiteľ spoločnosti BUT Evergreen Garden, ich začal medzi prvými na Slovensku pred 15 rokmi zakladať. Mnoho druhov a rodov pôvodne tropických rastlín sa rozšírilo na sever a juh od rovníka, kde sa prispôsobili a dokážu odolať aj silnejším mrazom. Tieto oblasti sú domovom odolných, tropicky pôsobiacich rastlín, tzv. „hardy tropicals“, z ktorých vytvárame naše tropické záhrady. Tropická záhrada je pre majiteľov ako suvenír z ďalekých ciest. Naprojektovať a následne vybudovať takú záhradu nám prináša radosť.

www.stalozelenezahrady.sk