Fúkni sklo

Fúkni sklo

Séria pohárov určených na pitie vody je výsledkom medziodborového workshopu FAD STU s názvom „Fúkni sklo“. Počas navrhovania pracovala skupina študentov s podporou doktoranda Martina Mjartana a majstra sklára Ondreja Novotného. Napriek online forme konzultácií sa podarilo prejsť procesom od nápadu k návrhu a vytvoreniu foriem na fúkanie skla až ku výrobe rôznorodých pohárov odrážajúcich diverzitu osobností ich autorov.

Tomáš Páriš

Eva Polgáryová

Juraj Kotoč

Lucia Suchá

Jana Vlčková

Hana Rehorčíková

Martin Mjartan