Info

Podmienky prijatia žiadosti

Deadline na zasielanie materiálov:
30. apríl 2015

e-mail na zasielanie prihlášok a portfólií: info@bratislavadesignweek.sk

O účasti/neúčasti na Bratislava Design Week 2015 budú prihlásení informovaní e-mailom.

Prihlášku je možné vyplniť online, alebo si ju stiahnúť a zaslať spolu s ostatnými materiálmi e-mailom.

Účastnícke poplatky za vystavovanie v Hlavnej centrále

  ________

  Solid Area

  minimálny výstavný priestor  10 m²

  cena: 1 m² / 25 EUR

  • po objednaní priestoru sa subjekt stáva súčasťou programu 
  • bude zaradený do všetkých propagačných materiálov Bratislava Design Week 2015
  • + VIP vstupy na úvodný raut a voľné vstupy pre partnerov subjektov do areálu festivalu – 10 ks

  ________

  Dizajn Lab

  Start up area: minimálny výstavný priestor 5 m²

  cena: 1 m² / 10 EUR

  • po objednaní priestoru sa subjekt stáva súčasťou programu
  • bude zaradený do všetkých propagačných materiálov Bratislava Design Week 2015
  • + VIP vstupy na úvodný raut a voľné vstupy do areálu festivalu – 4 ks

  ________

  Paralel area

  cena: 100 EUR

  účastnický poplatok za spoluúčasť (akcie a výstavy vo vlastných priestoroch) zahŕňa zaradenie do kampane Bratislava Design Week 2015

  • zaradenie do programu Bratislava Design Week 2015
  • propagáciu v novinách festivalu
  • viditelné označenie showroomu/galérie (nálepka, rollup)
  • + VIP vstupy na úvodný raut Bratislava Design Week 2015 (4 ks) a voľné vstupy na festival (10 ks)

  ________

  School area

  Maximálny výstavný priestor – 20 m²

  Cena: 40 EUR

  • cena zahŕňa vstup na VIP úvodný raut a voľné vstupy na festival – 4 ks
  • ________

   Cena za 1 m² platí pre celé trvanie festivalu.

    

   Harmonogram pre účastníkov festivalu Bratislava Design Week 2015

   ________

   Uzávierka prihlášok:
   30. apríl 2015
   ________

   Vyrozumenie o akceptovaní (alebo neakceptovaní) prihlášky: 15. máj 2015
   ________

   Splatnosť poplatku za účasť:
   najneskôr do 30. máj 2015
   ________

   Zaslanie všetkých podkladov pre prezentáciu značky do katalógu v Novinách Bratislava Design Week 2015 a na webovej stránke Bratislava Design Week, t. j. 15 riadkov textu (o značke, výrobcovi, predajcovi, dizajnérovi, štúdiu, škole), 1 fotografia produktu/ov z portfólia v tlačovej kvalite, linku na webovú stránku (nie je podmienkou)
   najneskôr do 30. 4. 2015.

   Ďalšie informácie budú postupne aktualizované na webovej stránke www.bratislavadesignweek.sk

     

   Ponúkame vám inzerciu vo festivalových novinách

   Screen Shot 2013-06-27 at 16.01.03

   Celá strana (farba/čb)

   Screen Shot 2013-06-27 at 16.01.14

   Polovica strany (farba/čb)

   Screen Shot 2013-06-27 at 16.09.54

   Štvrť strany (farba/čb)

   Screen Shot 2013-06-27 at 16.07.02

   Stĺpcová inzercia (farba/čb)

   Atypy – podľa dohody

   Cenník inzercie na vyžiadanie: info@punkt.sk

   ___________________________________________________________________

   Všetky ceny sú konečné (nie sme platcami DPH).