Simona Janišová, víťazka BADW 2017 sa predstaví v Zoya Gallery s novou kolekciou INSIDEOUT.

Fyzické telo je schránka, nádoba pre obsah. Snažíme sa vlastnou tvorbou zhmotniť tento obsah? Je tvorba predĺžením nášho vnútra? A ako teda naozaj vyzeráme? Objekt/nádoba Insideout je abstraktným portrétom, úsilím o sprítomnenie neviditeľného. V materiálnom svete je toto snaženie vopred odsúdené na neúspech. Výsledný objekt sa v tomto svete opäť stáva nádobou, ktorej vnútorná prázdnota čaká na naplnenie obsahom.

Autorka s fragmentom formy INSIDEOUT Foto: WELIN