Ivana Havadejová

Ivana Havadejová

CHARAKTER 0 – Séria analógových fotografií (2021)

Konceptuálny projekt Charakter 0 predstavuje sériu siedmych analógových fotografií zachytávajúcich existenciu fiktívnej postavy Charakter 0. Inšpiráciou pre vznik projektu boli predovšetkým časté autorkine prechádzky po meste a jeho okolí, kde bolo pozorovateľné nezanedbateľné množstvo odpadu, akoby trefne reflektujúce dobu, ktorú momentálne žijeme. Projekt pozostával z väčšej časti práve z výroby kostýmu vytvoreného z odpadkov, nájdených a zozbieraných v meste, ale aj v autorkinej domácnosti. Fiktívna postava zachytená na prezentovaných fotografiách je tak kompletne zahalená do kostýmu vyskladaného autorkou z rôznych typov recyklovateľných a nerecyklovateľných materiálov nájdených priamo v meste a jeho okolí. Umiestnenie Charaktera 0, odetého v odpadkoch, mimo urbanistického prostredia vytvára nápaditý kontrast s okolitou prírodou, pričom tak trefne poukazuje na pokrivený charakter dnešnej generácie, odzrkadlený v prchavosti prítomnej v konzumnom spôsobe života, ktorý fiktívna postava reprezentuje.

Materiály použité na výrobu kostýmu boli roztriedené a po využití recyklované podľa možnosti.