Ivana Tilešová

Ivana Tilešová

Ivana Tilešová, IDENTITA

IDENTITA
Ivana Tilešová

Táto práca predstavuje moju sebareflexiu, vďaka ktorej idem doslova s vlastnou kožou na trh. Skúmam svoju identitu v kontexte vlastného tela. Ľudské telo považujem za našu kroniku, ktorá zaznamenáva celý náš život. Hľadám, čo pre mňa znamená šperk, a kde všade ho vidím. Nachádzam ho v krajine vlastného tela a ďalej s ním experimentujem. Šperk je definovaný ako ozdobný predmet osobnej spotreby. Okrem dekoratívnej funkcie však plní aj iné funkcie ako napríklad komunikačnú funkciu, sociálnu funkciu, symbolickú funkciu, pre niekoho dokonca aj ochrannú funkciu. Šperk umožňuje nositeľovi vyjadriť príslušnosť k sociálnej skupine alebo môže mať preňho osobnú symboliku, ktorá je verejnosti neznáma. Ľudské telo tiež môže byť nositeľom všetkých týchto funkcií. Preto považujem ľudské telo za „šperk“. A tak ponúkam novú, svoju definíciu toho, čo je to šperk: „Za šperk považujem niečo, čím sa sami rozhodneme zdobiť (tetovanie), aj niečo, čím nás vyzdobil život (jazva), aj niečo, s čím sme sa už narodili a bolo nám dané (znamienko).“ To, čo spája všetky tieto črty, je príbeh, naša spomienka, ktorá sa k nim viaže. Práve to dáva daným črtám význam. Tam tkvie ťažisko formovania našej identity.

Ivana Tilešová, IDENTITA

Ivana Tilešová, IDENTITA

Vytvorila som kolekciu 8 autorských šperkov, ktoré zobrazujú vyňaté fragmenty z môjho tela. Tieto fragmenty – črty – sú mojím večným šperkom, ktorý je na mne zaznamenaný. Pracujem s fotografiou vlastného tela – vyťahujem na povrch to čo je pod odevom skryté. Črty na šperkoch sú vo veľkosti 1:1 a sú nainštalované v reálnej výške. Konštrukcia funguje ako skelet môjho tela s naznačenými proporciami. Šperky zdobím kvetinovou slepotlačou. Doslova „jazvím“ svoje šperky kvetmi – tak ako tetovaním. Dotváram svoje telo tým, čo podvedome považujem za krásne a za svojvoľnú črtu, ktorá sa pre mňa tým pádom stáva charakteristickou.

Ivana Tilešová, IDENTITA

Ivana Tilešová, IDENTITA

Ivana Tilešová

výstavný priestor: Zoya Gallery

instagram: ivana.tilesova