James Shaw, Veľká Británia

James Shaw pracuje najmä so skúmaním materiálnej stránky hmoty, ale zároveň sa zameriava aj na praktický prístup. Jeho práca často berie do úvahy zdroje okolo nás, ktoré spochybňujú predstavu „odpadu“ pri vytváraní nových krásnych materiálov. Odpadové plasty sú kľúčovou témou jeho série Plastové baroko.

Práce Jamesa Shawa uvidíte v Apponyiho paláci.

https://jamesmichaelshaw.co.uk/