Jan Plecháč a Henry Wielgus

 

Jan Plecháč a Henry Wielgus sa spoznali počas štúdia na Vysoké škole umeleckopriemyslovej v Prahe, kde poprvýkrat začali spolupracovať. V ich práci, ktorá sa pohybuje na hrane medzi dizajnom a umením, sa snažia nachádzať nekonvenčné cesty a súvislosti, z ktorých vytvárajú nové príbehy. Často originálne pracujú s citáciou, ale vedia byť aj poeticky minimálni. Založili štúdio Jan Plecháč a Henry Wielgus, ktoré se zameriava na návrhy priemyselného dizajnu, nábytku, interiéru aj architektúry. Vo svojom portfóliu majú spoluprácu s Lasvitom, s galériou Rossana Orlandi, Mint shopom, Luminaire či s Cappellini.

 

www.janandhenry.com

01