Jana Michálková

Jana Michálková

Jana Michálková, FurNature

Jana Michálková
FurNature

 

Súčasná doba sa dá charakterizovať začínajúcim sa záujmom o citlivejší a ohľaduplnejší prístup k prírode a k jej zdrojom. Aj keď otázky udržateľnosti siahajú do druhej polovice dvadsiateho storočia, v niektorých prípadoch mohli byť vnímané len ako alternatíva, avšak dnes sa stávajú cestou za lepšou budúcnosťou. Udržateľnosť v spojení s podporou lokálnej slovenskej výroby, ktoré boli pred niekoľkými desaťročiami samozrejmosťou, sa stávajú dnešným trendom.

Jana Michálková, FurNature

Aby sme mohli označiť nábytok za vhodnejší pre našu planétu, musíme brať do úvahy, že udržateľnosť udáva okrem výberu materiálu aj jeho technologické spracovanie a následne aj samotná preprava.

Jana Michálková, FurNature

Jana Michálková, FurNature

Výber správnych materiálov spôsobuje menšie škody na životnom prostredí a zvyšuje bezpečnosť domáceho prostredia.

Hlavnou myšlienkou je vytváranie produktov s nízkym negatívnym vplyvom na naše životné prostredie. Dôležitú úlohu zohráva aj nákup lokálneho nábytku, ktorý sa vyrába z miestnych surovín, a tak podporuje lokálnych výrobcov a lokálny trh.

Jana Michálková, FurNature

Jana Michálková

výstavný priestor: Zoya Gallery

instagram:  janamichalkova