Jaroslav Kyša + Juraj Rattaj

Žijeme vo „vyleštenom” a „čistom” prostredí plnom dotykových displejov. Čoraz viac nám však chýba obyčajná haptická skúsenosť. Dotyk s materiálom, jeho povrchom, štruktúrou, konzistenciou… Chýba nám dotyk s prírodou. „Daktyloskopia (gr. daktylos – prst, skopeo – pozerať) je termín, ktorý označuje náuku o obrazcoch papilárnych línií na vnútornej strane článkov prstov. Odtlačok prstu, t. j. vzorec línií, je individualizačným prvkom každého človeka. Je dôkazom dotyku. Usvedčujúcim znakom prítomnosti. Corpus delicti (lat. corpus – telo, delictum – porušenie). Chápem corpus – telo a jeho vtlačenie do materiálu alebo dotyk s predmetmi ako dôkaz kontaktu so svetom. Dokonca ako prejav túžby zmocňovať sa vecí, zanechávať na nich svoje odkazy. Aký by bol svet bez našej prítomnosti?“ (Ján Kralovič)