Jorge Penadés

Označujú ho za veľký španielský talent. Jorge Penadés je síce mladý, ale stačil celkom rozvíriť mediálne vody a jeho dielo je už v stálej zbierke Vitra Design Museum. Zaujímajú ho neortodoxné myšlienky, alternatívne postupy, viac zodpovednosti v dizajne v spoločenskom, sociálnom, kultúrnom, ekonomickom aj politickom kontexte. Jeho materiálom je napríklad odpadová koža, ktorej dáva nový zmysel Jej stláčaním a lepením vzniká nová hmota s špecifickými vlastnosťami a efektnými štruktúrami na povrchu. Z nej následne vytvára svoje objekty – zrkadlá, svietidlá, nábytok a podobne. Aktuálne získal cenu AD Nové talenty ako najlepšie nové dizajnérske štúdio od časopisu Spanish Architectural Digest.

www.jorgepenades.com