Jozef Eduard Masarik

Jozef Eduard Masarik

Jozef Eduard Masarik, Mind Your Body

Jozef Eduard Masarik
Mind Your Body

 

Mozog vníma telo prostredníctvom jeho mentálneho obrazu. Vnemy jednotlivých zmyslov vytvárajú nezávislé obrazy v rôznych častiach mozgu. Následne sú tieto obrazy konfrontované. Ak nie sú vo vzájomnom súlade, mozog vytvára fiktívne telo. Nie je zatiaľ jasné kde, no vieme ako. V kontrolovaných podmienkach sú vedci schopní prostredníctvom kontrolovaných stimulov vyvolať modifikácie mentálneho obrazu tela. Pôvodne drobné modifikácie sa vyústili vo výmeny tiel.

Naše telo nemusí byť naše. Nie tak, ako ho poznáme. Nie vždy.

Jozef Eduard Masarik, Mind Your Body

Jozef Eduard Masarik, Mind Your Body

Jozef Eduard Masarik, Mind Your Body

Jozef Eduard Masarik

výstavný priestor: Staromestská galéria Zichy

jozefeduardmasarik.cargo.site