Práca softshell sa zaoberá výskumom a praktickou aplikáciou peniaceho hliníku, materiálu vyvíjaného Slovenskou akadémiou vied do dizajnérskej praxe. Skladá sa z prvotných skúšok a vývinu možných autorských techník spájania materiálu za pomoci jeho penenia, následne konkrétnou aplikáciou týchto postupov do foriem interiérového, alebo doplnkového dizajnu. S ich využitím vznikla séria stoličiek a rôznych typov šperkov, brošní a prsteňov. Za účelom zachovania autonomity dizajnéra a v snahe o čo najhlbšie porozumenie materiálu, a práce s ním sa v projekte vyhýbam akýmkoľvek externým technológiám a procesom. Všetky objekty vznikali s využitím ručného horáku, alebo iných ručných nástrojov. Testy a skúšky, ako aj výsledné objekty sú jej rovnocennými súčasťami. Experimentácia s novými technikami a materiálmi a ich aplikácia je pre mňa jedna z najdôležitejších a najzaujímavejších úloh dizajnéra. Odvaha skúmať nové možnosti, sa mi rovnako ako vizuál diela spája s Vašou tohtoročnou témou, preto by som dielo rád prihlásil do Open Call-u.