Juraj Sukop / Persistence of change

Persistence of change

The consistency condition which demands that new hypotheses agree with accepted theories is unreasonable because it preserves the older theory, and not the better theory. — Paul Feyerabend. (1975). Against Method.

Nestály vývoj. Generované obrazy. Pomalé oko. Nápomocný nástroj. Zrazu zmena. Slabá ergonómia. Vygenerované vety sa menia príliš rýchlo na to, aby ich oko dokázalo prečítať. S nástrojom sa čítať dajú a pre podobné obmedzenia z toho vyplývajú ďalekosiahle následky. Anything goes.