Persistence of change

The consistency condition which demands that new hypotheses agree with accepted theories is unreasonable because it preserves the older theory, and not the better theory. — Paul Feyerabend. (1975). Against Method.

Nestály vývoj. Generované obrazy. Pomalé oko. Nápomocný nástroj. Zrazu zmena. Slabá ergonómia. Vygenerované vety sa menia príliš rýchlo na to, aby ich oko dokázalo prečítať. S nástrojom sa čítať dajú a pre podobné obmedzenia z toho vyplývajú ďalekosiahle následky. Anything goes.