Vázy podložené konceptom teórie profesora Labana, ktorý prišiel s nápadom znázorniť pohyb graficky tak, aby sa dal čítať rovnako ako sa číta hudba. Jednotlivé schémy, vytvárajú súbor vizuálne pútavých grafických vzorcov. Tieto vzorce, následne materiálovo zhmotnené v kove, slúžia ako forma ktorá odtlačením prenáša vzor do vázy a udáva tak jej charakteristické tvaroslovie. Médiom tohto produktu sa stal olovnatý krištáľ a teda sklo s vysokým indexom lomu svetla. Váza môže fungovať ako samostatný sklenený objekt alebo môže byť doplnená o oceľovú formu, ktorá vytvára surový kontrast medzi týmito dvomi materiálmi. Rozmery produktu sú 400x200x200 mm.