Fotografie dokumentujú finálnu podobu diela Príšerky na Budatínskej, ktorý vznikol v rámci spolupráce s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) na projekte Mesto pre deti. Ambíciou projektu je vytvoriť v okolí bratislavských škôl bezpečný a pre chodcov priateľský priestor. Realizátori projektu sú presvedčení, že deti potrebujú slobodný pohyb, sú odvážne, chcú byť aktívne a samostatné. Dnešné deti však majú menej slobody pohybu ako ich rovesníci v minulosti. Úlohou študentov bolo navrhnúť úpravy verejného priestoru v duchu tzv. taktického urbanizmu v okolí ZŠ na Budatínskej ulici v Petržalke. Študenti pracovali na semestrálnom projekte založenom na komplexnom participatívnom procese s interdisciplinárnym kolektívom. Proces začínal mapovaním dopravy na Budatínskej ulici v Petržalke v rannej špičke, pokračoval pozorovaním okolia školy v popoludňajších hodinách, prechádzkou s deťmi v okolí školy s cieľom spoločne identifikovať výzvy a problémy verejného priestoru až po tzv. zúčastnené pozorovanie, pri ktorom pracovníci MIB-u animovali aktivity a hry s deťmi. Študentom to pomohlo lepšie spoznať perspektívu detí. Základom bolo zistiť čo najviac o skutočných potrebách a problémoch žiakov a podnietiť ich záujem o verejný priestor. Na konci letného semestra 2022/2023 boli vybrané tri najlepšie nápady rôznych tímov, ktoré následne vybraný tím počas letných mesiacov rozpracoval a realizoval. Každý z projektov reflektoval iné aspekty riešeného priestoru. Novonavrhovaný priestor je tvorený grafickým návrhom asphalt art-u na rozlohe cca 300 m2, ktorého funkciou je vyznačiť priestor patriaci škole a urobiť ho bezpečným. Ďalšími prvkami sú navigačný systém pre lepšiu orientáciu v širšom okolí a mestský mobiliár. Ambíciou študentov bolo navrhnúť originálny multifunkčný mestský mobiliár, ktorý v duchu pôvodného nápadu “mestskej džungle” dostal konečný názov Príšerky z Budatínskej. Každá Príšerka je tvorená betónovou podstavou a kolorovanou preglejkou. To, že mestský priestor slúži v prvom rade na interakciu medzi ľuďmi, sa ukázalo na aj verejnom komunitnom podujatí Ulica na hranie 9. septembra 2023, kde sa verejnosti predstavili nové prvky mestského priestoru. Verejný priestor je zaujímavou oblasťou pre výskum a navrhovanie. V slovenskom kontexte ponúka nespočetné množstvo príležitostí na zásah dizajnéra. Od samospráv si vyžaduje istú mieru odvahy do verejného priestoru koncepčne vstúpiť, upraviť či redefinovať jeho používanie. Pre užívateľov predstavuje výzvu testovať, pochopiť a konštruktívne pripomienkovať navrhované zmeny. Práve vo verejnom priestore je dizajnérske myslenie a prístup na pranieri: Ako ľudia neradi meníme návyky, ťažko prijímame zmeny – hoci majú potenciál zlepšiť náš každodenný život a pozývajú nás pozrieť sa na veci inak. Máme na to odvahu? Študentský tím: Bc. Anna Gergelyová, Bc. Viktória Mikitková, Bc. Ivana Palušová, Bc. Katarína Verešová, Bc. Jana Vlčková Odborné a kurátorské vedenie: Mgr. art. Wanda Borysko, ArtD., Mgr. art. Zuzana Turlíková, ArtD. Projekt plánujeme prezentovať na postroch umiestnených na stojanoch (máme k dispozícii), prípadne môžme doladiť po konzultácii s BADW, výstavný proestor cca 4 m2