Projekt Diera do svet(l)a je mojou reakciou na každodenné prostredie. Okolie som objavovala pomocou dier okolo mňa, na svet som nazerala cez ne. Tieto drobné „chyby“ prinášali nové možnosti, púšťali ma objavovať za stenu – hranicu poznaného. Stali sa symbolom pohľadu na svet z nových perspektív. Transformovala som ich do tienidiel, kde diera nie je vadou, ale prínosom a nosným prvkom. Čím viac ich papierový obal deravíme, tým viac svetla prepúšťame von. A čo keď je dier priveľa? Obal vymeníme a dierkujeme znova. Sú hrou, nepopísaným plátnom a ktokoľvek sa stáva ich spoluautorom! Dielo je na výstave interaktívne, divák sa môže zapojiť do robenia dier. Materiál – drevo, papier Rozmery inštalácie – 1,5m x 1,5m Pre viac info o projekte – portfólio s.9