Linda Horská / Kvetinový ateliér Moss, Lazaretská 4

Vo svojej tvorbe často pracujem s konceptom premeny, transformácie.  Premeniť pre mňa znamená zničiť a znovu vytvoriť, zdeformovať a formovať súčasne.

Kolekcia moss pracuje s pojmami ako textúra, detail, náhoda, asymetria, výnimočnosť, neopakovateľnosť. Zlatý prach ako odpad pri práci zlatníka sa v nej mení na element, ktorý vytvára mikrosvet foriem a textúr. „

Inštaláciu kolekcie bude realizovaná v spolupráci s ateliérom MOSS a nájdete ju na Lazaretskej ulici č. 4.

„The moss collection works with concepts such as texture, detail, coincidence, asymmetry, exceptionality, uniqueness. Gold dust, as a residue from jewellery making, turns here into element that creates a micro world of forms and textures.“    K