Linda Viková Patrícia Koyšová

Linda Viková
Patrícia Koyšová

Linda Viková a Patrícia Koyšová, Meet me halfway / Choď mi naproti

Linda Viková a Patrícia Koyšová
Meet me halfway / Choď mi naproti

 

Projekt dvoch autoriek, ktoré spájajú svoje skúsenosti, zručnosti, názory, umelecký prejav a vzájomné sympatie.
Na statických súsošiach skladajúcich sa z keramických pilierov a váz nerozprávajú príbeh, avšak zachytávajú odtlačok živého dialógu, rozhovoru dvoch žien. Zakódovaný, intímny, viažuci sa k okamihu vzniku diela. Výsledok prináša nielen funkčnosť, no stáva sa aj nositeľom odkazov otvorených pre ďalšiu interpretáciu. Finálny produkt tak vytvára kontrast ku súčasnej dobe plnej virtuálnosti, tekutosti, ktorá ponúka neobmedzené množstvá variácií a možností.

Linda Viková a Patrícia Koyšová, Meet me halfway / Choď mi naproti

Dialóg prebehol medzi keramičkou Lindou Vikovou, hlboko ukotvenou vo svojom ateliéri a autorskom experimente. S každým dielom nanovo ,,vynachádza” podstatu archetypálneho média keramiky invenčnými postojmi. Súčasne sa však nevzpiera primárnosti úžitku, a tak jej výtvorom nechýba produktívna zmysluplnosť.

Linda Viková a Patrícia Koyšová, Meet me halfway / Choď mi naproti

Patríciou Koyšovou, maliarkou, experimentátorkou obklopenou vysokotlakovými zariadeniami. Svoj ateliér nazýva laboratóriom maľby. Rovnako ako tlakový kompresor s objemom 100 litrov je pre ňu dôležitý divák a jeho vlastná imaginácia.

Linda Viková a Patrícia Koyšová, Meet me halfway / Choď mi naproti

Linda Viková

Patrícia Koyšová

výstavný priestor: Galéria mesta Bratislavy

lindavikova.com
patriciakoysova.com