Ľubomír Ontkóc

Jeho tvorba sa za posledných 5 rokov takmer výlučne zameriava na prácu so žulou a jej podobným horninám, prípadne ďalšími kameňmi s magmatickým pôvodom. Experimentuje s vlastnosťami žuly iným, než bežne zaužívaným spôsobom. Uplatňuje keramické postupy, objavuje nové možnosti, ktoré mu tento materiál ponúka a následne ich uplatňuje v tvorbe.

Tavenie a tvarovanie pri vysokých teplotách je celé gro výroby. Teplom mení žula charakter, taví sa a ohýba mení farebnosť aj transparentnosť.

Žulu pri výrobe necháva taviť a stekať po formách, čím vznikajú špecifické textúry na povrchu, ktoré po vychladnutí zachytávajú fázu pohybu taveného materiálu.