Lucia Gamanová

Šperk ako niečo

„V kolekcii s názvom ŠPERK AKO NIEČO som sa konkrétne zamerala na predmety nájdené na zemi, ktoré boli podrobené výskumu. Začala som špinou a skončila šperkom. Šperk je pre mňa určitou formou zberateľstva (predmet nájdený na zemi) a akciou (akt zdvihnutia). Zdvíham špinu, rôzne úlomky, predmety zo zeme a vidím v nich potenciál vzniku niečoho nového. Samotnú špinu však zakrývam a paradoxne práve tak na ňu ešte viac poukazujem. Vyvolávam prirodzenú zvedavosť človeka a pútam pozornosť na niečo skryté vo vnútri. To čo si predtým na zemi nik nevšimol sa stáva skrytým nositeľným prvkom, ktorý chce každý vidieť.“