Lucia Suchá

Lucia Suchá

Lucia Suchá, pominuteľní

Lucia Suchá
pominuteľní

 

Motív práce je stav pominuteľnosti – nášho žitia v súvislosti s materiálmi bežných urien, ktoré vytvárajú ťažko pominuteľné schránky. Vzniká reakciou na situácie, keď hrobové miesta zanikajú, urna nie je umiestnená alebo ju už nemá kto prevziať.

Lucia Suchá, pominuteľní

Urna a spomienková váza vznikli technológiou 3D tlače, ktorá umožňuje použitie nových biodegradovateľných materiálov z prírodných a obnoviteľných zdrojov. Materiál, ktorý nemá za cieľ jestvovať naveky, ale naopak, postupne pominúť.

Lucia Suchá, pominuteľní

Vertikálne línie predstavujú desaťročia, horizontálne línie roky zosnulého – vek sa prejavuje ako haptická štruktúra.
F
ilament by crafting plastics! studio.

Lucia Suchá, pominuteľní

Lucia Suchá, pominuteľní

Lucia Suchá, pominuteľní

výstavný priestor: Zoya Gallery

luciasucha.com

instagram: lu_su