Michaela Bujňáková – Furnicoolture

Michaela Bujňáková

Furnicoolture

Michaela Bujňáková je zakladajúcou členkou košického dizajnérskeho štúdia Furnicoolture a zároveň už 11 rokov pôsobí ako odborná asistentka na Katedre dizajnu Fakulty umení TU v Košiciach v ateliéri Priestor. Postgraduálne sa vzdelávala v oblasti materiálového inžinierstva a vydala vedeckú monografiu Plasty v dizajne.

Vo svojej tvorbe kladie dôraz na zaujímavé a inovatívne materiály, spája moderné technológie s odkazmi na tradičnú ľudovú tvorbu. Venuje sa produktovému, ale aj interiérovému dizajnu a art dizajnu, pričom tieto oblasti dizajnu prepája, dopĺňa a drží v rovnakej rovine vkusu, myšlienky a kvality prevedenia. Medzi špecifiká jej tvorby patrí vášeň pre technologicky náročné projekty, ktoré častokrát zahŕňajú návrhy do extrémnych záťažových a poveternostných podmienok.