Mya Javorková / Atelier Objectora

Mya Javorková / Atelier

Objectora

(Foto: Luboš Kotlár)

Mya Javorková (*1989, Bratislava) vyštudovala kostýmovú tvorbu na Divadelnej fakulte VŠMU a v súčasnosti tvorí pod značkou Atelier Objectora. Sústredí sa na autorskú tvorbu úžitkových a výtvarných objektov, šperkov a doplnkov najmä z dreva, no aj z mosadze a iných materiálov, medzi ktorými sa snaží vytvárať dialóg a kontrast zároveň. Vytvára tematické limitované kolekcie s dôrazom na výtvarný obsah, remeslo a autenticitu.

Instagram: Atelier Objectora

Facebook: Atelier Objectora

Web

(Foto: Luboš Kotlár)

torso.

Je séria skulpturálnych úžitkových objektov z dreva v kombinácii s kovom a keramikou. Objekty sú nositeľmi osobných príbehov desiatich reálnych žien. Každý kus je venovaný jednej z nich. Objekty, ktorých základ tvorí drevo ako primárny materiál, sú doplnené organicky a abstraktne tvarovanými fragmentmi a odliatkami z mosadze a keramickej hmoty. Objekt je bez týchto častí nedokončený, stáva sa tak neúplnou sochou, torzom. Cudzí materiál pôsobí kontrastne, ale zároveň dopĺňa objekt na prázdnych miestach. Toto spojenie predstavuje symbol toho, ako sa príbehy stávajú súčasťou našej identity, osobnosti, toho, ako vnímame seba samých. Sú našimi prejavmi a potrebami zároveň.

autor objektov: Mya Javorková

fotografie: Ľuboš Kotlár

spovede: Alena Demková, Valéria Frázová, Milota Sidorová, Klaudia

Ligačová, Petra Blaščák, Katarína Zagorski, Lucia Merňová, Kristýna

Klímová, Lívia Krasňanská, Zuzana Andelová

(Foto: Luboš Kotlár)