Natália Blahová

The Point of Satisfaction

Natália Blahová je študentkou Keramiky na Gerrit Rietveld Academie v Amsterdame. Svojou tvorbou sa presúva medzi 3D inštaláciou vo forme sochy a 2D vo forme fotografie, ktoých kombinácia neodmysliteľne dopĺňa jej proces. Vo svojej práci sa pohybuje medzi konceptuálnym aspektom dnešného umenia a tradičnými spôsobmi práce s materiálom. The Point of Satisfaction sa ponára do tém kompozície a estetiky, racionálneho a intuície, ako aj spirituálnej hodnoty daného objektu a jeho komunikácie s nami samými.