Ide o Diplomovú prácu, ktorá je pokračovaním projektu NANA, ktorý sa zameriava na spoluprácu dizajnéra s hendikepovanými osobami. V aktuálnej časti projektu som sa sústredila na svojho brata, ktorého dobre poznám, viem, čo ho fascinuje, k čomu má citový vzťah, aké zručnosti ovláda. Samotný projekt NANA vznikol práve kvôli nemu. Ako rovnocenná dvojica sme spolu vytvorili kolekciu nábytkových prvkov. Nosným prvkom sú farebné gumené laná a tenké gumičky, ktoré brat rád splieta do rôznych kompozícií a nachádza netradičné funkčné riešenia. Mojou úlohou bolo vytvoriť konštrukcie, kde by mohol uplatniť svoje jedinečné videnie sveta cez farby a štruktúry a vpustiť nás do svojho vnútorného prežívania radosti z tvorby. Tento spôsob spolupráce dáva hendikepovaným možnosť začleniť sa do spoločnosti, získať na sebavyjadrenie a uznanie. Je to iný spôsob spoločnej tvorby, obohacujúci a inšpiratívny pre všetkých zúčastnených. kolekcia nábytkov obsahuje : 2ks paravánu ( 80x180cm, 120×130 cm) 2ks taburetky- vysoké do 50cm + stolík vysoký do 60cm široký 50cm, 1ks lampa- vysoká do140cm a široká cca 110cm Všetko sú to drevené konštrukcie z oblých hranolov, vyplnené gumičkami alebo gumeným lanom.