Oleksandra Bakushina

 

„Vo svojej práci som upriamila pozornosť na človeka a jeho vzťah k hudbe a ako na ľudské telo vplývajú vibrácie a harmónia v podobe melódie. Rozhodla som sa vrátiť k prapôvodu zvuku, a preto som hľadala inšpiráciu v prírode. S cieľom v človeku opätovne vzbudiť záujem o hudbu a harmóniu, ktorú je schopný vytvárať ktokoľvek, som vychádzala z pôvodných afrických a peruánskych prírodných hudobných nástrojov. Mojim výstupom je kolekcia dvoch hudobných nástrojov, ktoré svojou mierkou aktivujú celé telo človeka vďaka čomu dokáže intenzívnejšie vnímať vibrácie, a tým sa zosilní zážitok z hudby. Kon a Rao sú peruánsky bohovia dažďa a hromu, vody a blesku, pokoja a zmätku. Hoci pochádzajú z rovnakého zdroja vzájomne si konkurujú. Túto vzácnu rovnováhu protikladov som zachytila vo vzťahu zvuku a formy. Prostredníctvom kruhu, ako symbolu návratu k pôvodu a prirodzenosti sú oba nástroje prepojené a intuitívnym krúživým pohybom vo vertikálnej alebo horizontálnej osi sa zároveň líši ich zvuk – dážď a hrom. Intenzita a melódia je pritom priamo naviazaná na pohyb človeka. Navonok jednoduchá konštrukcia v sebe ukrýva mechanizmus, ktorý podnecuje zvedavosť a motivuje k hraniu.“