Peter Leja

Peter Leja

Peter Leja, Rakety

Peter Leja
Rakety

Hlavnou témou praktickej časti diplomovej práce je odzrkadľovať spoločenskú situáciu vo svete s využitím autorskej technológie vytvárania asambláží pomocou digitálnych technológií. Práca sa konkrétne zameriava na situáciu a aktuálne dianie na Ukrajine. Teda témou práce je vojna, ktorá nepriamo zasiahla a ovplyvnila spoločnosť na najbližšie obdobie. Výsledným produktom je séria objektov, pretvorených tak, aby recipient na dané predmety nenazeral tak, ako predtým, ale aby ich vnímal v inom kontexte.

Peter Leja, Rakety

Peter Leja, Rakety

Peter Leja

výstavný priestor: Staromestská galéria Zichy

instagram: lejapeto