Projekt Experience of Time vychádza z výskumu Petry Hurai ohľadom subjektívneho vnímania času v rámci dizertačnej práce, ktorá vznikla na Fakulte architektúry a dizajnu STU. Skúma možnosti konceptu času ako multisenzorického zážitku a prináša spôsob, akým je možné určitý interval subjektívneho času odmerať prostredníctvom senzorických vnemov. Projekt Experience of Time reaguje na zmeny v spoločnosti, zrýchlenú dobu a vývoj technológií, podnecuje diskusiu ohľadom subjektívneho vnímania času a upozorňuje na iný ako objektívny (numerický) rozmer konceptu času. Projekt pozostáva z inšpiratívneho toolkitu v podobe kariet, ktoré predikujú rýchlosť vnímaného intervalu času na základe senzorického vnemu a multimediálnej inštalácie, ktorá poeticky zobrazuje tieto senzorické vnemy a zároveň poskytuje priestor pre interakciu a zber výskumných dát.

 

mockups-design.com