REFLECTORIAN’s sú voľným pokračovaním projektu „I am not object“. Tému objektifikácie tentoraz premietam do objektov podobných bytostiam, ktoré reflektujú za nás s posolstvom nás „reflektifikovať“. V juxtapozícii s objektifikáciou človeka vnímam práve ľudské schopnosti ako pozoravnie, prežívanie a vnímanie – reflektovanie. V projekte sa okrem iného zaoberám aj otázkou, či reflexia môže byť jednou z funkcií v dizajne. S pojmom nenarábam len metaforicky, ale aj doslovne. Ich skutočnú podobu uvidíme, až keď sa odvážime porušiť zaužívané pravidlá vo výstavných priestoroch a začneme sa s nimi fotiť s bleskom a dotýkať sa ich. Vzájomnou interakciou postupne dochádza k výmene funkcií. Reflexná vrstva sa postupne stiera, zoškrabáva a prichytáva sa nám na ruky a oblečenie. Začneme doslova reflektovať a reflektoriáni sa opäť stávajú objektami.