Petra Rybánska

Petra Rybánska

Petra Rybánska, I AM NOT OBJECT

Petra Rybánska

I AM NOT OBJECT

 

Projekt I am not object je súčasťou dizertačnej práce Soft value. Objektivizácia je pojem, ktorý v spoločnosti často prehliadame a banalizujeme a všímame si ju až v jej extrémnych podobách ako sexizmus, rasizmus, ageizmus, adultizmus a podobne. Častokrát sme objektivizovaní alebo objektivizujeme – seba nevynímajúc. Je to fenomén, ktorý je slepo akceptovaný a považujem ho za pôvodcu hlbších problémov v spoločnosti. Ľudskosť je našou podstatou, no k slovu sa dostane až v krajných situáciách, keď o ňu prichádzame. No vtedy sa už len snažíme zlepiť, čo ostalo. Jej sila spočíva v jej krehkosti.

Petra Rybánska, I AM NOT OBJECT

Petra Rybánska, I AM NOT OBJECT

Projekt „I am not object“ je snahou o prebudenie toho ľudského v nás – hodnoty, kognitívne schopnosti či imagináciu, vďaka ktorým sme schopní tvoriť a vyvíjať sa. Ak tieto prostriedky nepoužívame, stávame sa iba objektmi čakajúcimi na použitie. Dizajn takmer vždy pracuje direktívne. Určuje užívateľa, jeho náladu, emócie a spôsob interakcie s predmetmi. Aké by to bolo predmety používať autenticky a ich funkciu hľadať počas ich životnosti? Vplývali by na naše podvedomie a aktivovali by v nás záujem o vlastnú vnútornú hodnotu alebo by sa stali iba ďalším krátkym rozptýlením pre naše zmysly? Sme ešte schopní samostatne uvažovať bez spoliehania sa na technológie? Aj to sú otázky poukazujúce na tenkú hranicu, ktorá by mohla znamenať lepší život.

Petra Rybanská, I AM NOT OBJECT

Petra Rybánska

výstavný priestor: Zoya Gallery

instagram: petra_rybanska