Projekt #SCHWERTMANNIT je součástí doktorandského výzkumu, jehož první fázi představuje materiálovo-technologické experimentování v oblasti textilního barvení a tisku pomocí minerálních pigmentů bohatých na oxidy železa, které jsou získávány z nejrůznějších hornin. Motivací pro výběr těchto surovin je primárně jejich lokálnost. Pigmenty jsou míchány se záhustkou bohatou na rostlinné bílkoviny, získanou ze sóje a jiných luštěnin, která zajišťuje přenos a fixaci pigmentů na textilii a zároveň dopomáhá k barevně sytějším odstínům. Důležitým cílem výzkumu je při výrobě záhustky jako vstupní surovinu využít hlavně vedlejší produkty resp. odpad získaný z jiných výrobních procesů – například z výroby sójového mléka – a nebo najít jiný zdroj bílkoviny, který by se touto cestou vrátil do oběhu. Projekt #SCHWERTMANNIT je odrazem nedávno navázané spolupráce s Ústavem geotechniky SAV, která se mimo jiné zabývá výzkumem kyselých důlních vod v oblasti Slovenského Rudohoria mezi Smolníckou Hutou a Smolníkem. Tyto kyselé důlní vody představují obrovskou environmentální zátěž, a to zejména díky vysoké koncentraci těžkých kovů. V lokalitě okolo Smolníka se tyto vody důlního výtoku vlévají přímo do Smolnického potoka, který je charakteristický svým okrovým zbarvením. Při výtoku z dolu Pech je vybudován sedimentační bazének, který slouží na odstraňování časti železa z vody, hlavním minerálem na výtoku je Schwertmannit. Tento minerál byl testován jako možná surovina pro tisk a barvení textilu v kombinaci s proteinovou záhustkou. Prvotní experimenty přináší slibné výsledky a i přes spoustu neznámých v celém procesu otevírají cestu možnému využití takto získaného minerálu. Pro BDW2023 budou zhotovené a prezentované textilní metráže (150 x 200cm, 2-3ks) potištěné výhradně pigmentem dodaným Ústavem geotechniky doplněné menšími vzorkovníky a experimenty představující celý proces. V tomto projektu je estetika překročená odvahou vykročit do neznáma a zároveň odvahou začít se aktivně podílet na řešení konkrétního problému. *Z důvodu vytížení Ústavu geotechniky nebylo možné metráže zrealizovat před termínem odevzdání této přihlášky.