Eva Polgary

RED LINE

Eva Polgary, RED LINE 

Eva Polgary

RED LINE

Symbolizuje zrod nového.

Spojila som dve esencie: vodu ako symbol zrodu života a oheň ako symbol zániku života. Svoju
ideu som zhmotnila do vázy, pretože zachytáva pominuteľnosť. Uchováva pamäti živej prírody
a zároveň je mementom, pričom poukazuje na to, že tu nie sme večne, pretože aj tie najkrajšie
kvety po čase zvädnú. Vázy sa navzájom diferencujú odlišne dlhou stekajúcou kvapkou.
Kvapka je pomyselná časová os života, ktorá znázorňuje dynamiku a plynutie času. Pri tvorbe som vychádzala z tradičného keramického remesla, do ktorého som priniesla svoju autorskú technológiu. Mojou snahou bolo vytvoriť nový prístup k stáročiami overenej technológii
práce s červenou hlinou. Na projekte som spolupracovala so Slovenskou ľudovou majolikou
v Modre. Cieľom bolo sofistikovane pracovať s tradíciou a remeslom, zachovať podstatu tradície
a formy tak, aby bola odrazom dnešnej doby. Chcela som svojím výskumom potvrdiť, že slovenská ľudová majolika môže byť čierna s fluorescenčnými grafickými prvkami. Séria piatich váz RED LINE ukazuje, ako možno spojiť tradíciu s materiálovým výskumom a experimentom.

Eva Polgary, RED LINE 

Eva Polgary, RED LINE 

Eva Polgary, RED LINE 

Eva Polgary

 

výstavný priestor: Zoya Gallery

web: www.polgary.online

instagram: polgary_design