Revive! Lithyalin

Revive! Lithyalin

Revive! Lithyalin, autorka fotografie Jana Hojstričová

doc. Mgr. art. Pavol Macho, Mgr. art. Kristína Ligačová, Mgr. art. Dávid Kurinec
Revive! Lithyalin

 

Projekt Revive! Lithyalin je zameraný na revitalizáciu raritných a náročných sklárskych technológií v dizajnérskej a vizuálnej tvorbe súčasných autorov. Pod vedením doc. Mgr. Art. Pala Macha prebiehali dva medziodborové workshopy v spolupráci s Glassbor CZ v Novom Bore. S touto historickou technológiou
autori experimentovali kombináciou tradičného a autorského prístupu a hľadali novú estetiku prenesenú do vizuality súčasného produktového dizajnu.

Technologické vedomosti sú vo svojej podstate krehké, môžu sa veľmi ľahko vytratiť pokiaľ neexistuje kontinuita pri ich odovzdávaní. Zámerom projektu je nielen zachovanie technologických postupov, ale ich ďalšie použitie v kontexte súčasného umenia a art dizajnu. Pri jednotlivých zásahoch do fúkaného tvaru akcentovala autorská kresba, maliarske gesto a sochárske opracovanie tvaru pieskovaním, brúsením a rezaním skla. Dôležitou súčasťou projektu je site specific inštalácia v spolupráci s doc. Marcelom Benčíkom ArtD.

Revive! Lithyalin, autorka fotografie Jana Hojstričová

Revive! Lithyalin, autorka fotografie Jana Hojstričová

Revive! Lithyalin, autorka fotografie Jana Hojstričová

Revive! Lithyalin, autorka fotografie Jana Hojstričová

Workshopu sa zúčastnili:

Žofia Dubová, Zuzana Gállyová, Lucia Kupcová, Dávid Kurinec, Kristína Ligačová, Palo Macho, Katarína Pozorová, Pavla Pšenicová, Jakub Sojka, Anna Zbořilová.

spoločná fotografia revive! lithyalin

Projekt z verejných zdrojov podporil FPU a je súčasťou projektu KEGA.

instagram: glasspaiting_vsvu