Richard Sekerák

Doktorand TUZVO

Kolekcia RURU chair

Pri svojej práci sa zameriavam hlavne na dizajn nábytku a interiéru, ale aj doplnkov a produktov, ktoré obohatia každý jeden projekt. Mojím dizajnom prinášam pre verejnosť novosť, s pridanou hodnotou a určitým emočným zážitkom. Pri tvorbe RURU chair bolo mojím cieľom vytvoriť z odpadu kvalitný nábytok. Myšlienka pracovať z  odpadom sa zrodila pri tom že samotný človek vylučuje odpad, a tak sa zrodil prvý koncept použitia odpadových šachtových rúr. Pri materiálnych vlastnostiach som ocenil pružnosť ale aj pevnosť ktorá mi dopomohla k ergonomickejšej a ľahšej tvorbe nábytku.

Kontakt: @99.riso