Róbert Púček

RÓBERT PÚČEK

Róbert Púček, G-99

Róbert Púček
G-99

 

Témou bakalárskej práce je tvorba písma založená na geometrickom systéme, nezhodami medzi optickou a geometrickou tvorbou jednotlivých znakov. Analýza možností pri narábaní so zadefinovaným systémom a jeho aplikácii do formy typografie.

Realizácia vo forme autorských mriežok definuje priestor v ktorom možno tvoriť znakové sady, abstraktné či konkrétne tvary a symboly. Stáva sa tak komplexným nástrojom pre grafických dizajnérov. Je dostupný vo forme open source súborov na webovej stránke. Sú rozdelené do troch sfér, ktoré ich delí na základe ich kompozičnej vlastnosti. 99 mriežok bolo vytvorených pomocou 280 horizontálnych, 266 vertikálnych a 129 diagonálnych línií. 654 oblých a 1999 hranatých tvarov.

Róbert Púček, G-99

Róbert Púček, G-99

Róbert Púček, G-99

Róbert Púček, G-99

výstavný priestor: GMB – Mirbachov palác

www.g-99.xyz

instagram: robopucek