Samuel Rihák

SAMO – Značka klasickej krásy

Tradícia európskeho nábytkárska pretrváva v precíznych proporciách a trvácnych materiáloch. Limitovaná, ručne vyrobená edícia stolových hodín Vlna má svoj domov v Bratislave. Tak ako ďalšie objekty kolekcie Vlna, ich náročné tvarovanie je inšpirované mocnou riekou Dunaj. Značka Samo pokračuje v tradícii európskeho nábytkárska, v klasickom štýle prenesenom do súčasnosti. Autor Samuel Rihák pokračuje v rodinnej tradícii z r. 1850 s dôrazom na remeslo s použitím lokálnych zdrojov. 

 Premena:

Vo svojej tvorbe sa často zamýšľam nad odolnosťou diela voči premene v čase. Moje dielo je pokračovaním histórie klasického európskeho nábytkárstva. Tak ako klasická hudba, klasické tvarovanie lepšie odoláva plynutiu času, než módne premeny. Vytváram tým pevný bod, vďaka ktorému môžme ostatnú premenu vnímať.

SAMO – Lifestyle in classical beauty

The tradition of European furniture persists in precise proportions and premium materials. We reflect that in this limited, handcrafted edition of Wave table clock. Like other objects of the Wave collection, its form is inspired by the mighty Danube River. The Samo lifestyle brand continues the tradition of European furniture, in a classic style transformed to the present times. The author Samuel Rihák continues his own family tradition from 1850 with emphasis handcraf using local resources.

Change:

In my work, I often think about the relevance of a design over time. My work is designed as a continuation of classical European furniture and stzle in general. Like in classical music, the classic style is more relevant to the passage of time, more than fashionable transformations. Therefore I try to create a fixed point.