Simona Janišová

Pelike – moja najnovšia séria objektov/váz, je pomenovaná podľa tradičných gréckych keramických nádob. Tematicky ňou nadväzujem na predchádzajúce projekty, no formálne sa vraciam ku konkrétnemu zobrazeniu postavy, ktorou som sa už v minulosti niekoľko krát zaoberala. Uvažovanie o figurálnej plastike je v tejto práci späté s osobným prežívaním telesnosti a s metaforou tela, ako nádoby. Solitérne objekty sú tvorené kombináciou rôznorodých keramických materiálov, tradičných aj experimentálnych techník.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Tránsformácia je evolúcia, či už nevítaná alebo žiadaná, no vždy nevyhnutná. Zmene sa (našťastie) nevyhneme. Však o tom spievajú David Bowie aj Miley Cyrus. To už niečo znamená.