Škola dizajnu

Škola dizajnu

Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču, Skupinový portrét

Škola dizajnu
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Skupinový portrét

 

Skupinový portrét býva zachytením spolupatričnosti určitej skupiny ľudí koexistujúcej v danej situácii a prostredí. V ňom sa jednotlivé individuality prejavujú ako samostatne fungujúce bytosti, ale zároveň aj ako súčasti celku, ktorý svojím prístupom definujú. My ako cítiace bytosti potrebujeme pocit spolupatričnosti ku komunite, v ktorej vnímame oporu a bezpečné útočisko. Vo chvíľach, keď nám nie je ľahko, keď je naša intímna sféra ohrozená, sa prejavuje naplno jej krehkosť.

Našou zónou, komunitou je kolektív v škole, v ktorom nachádzame útočisko a oporu pri riešení osobných problémov. Tam sa otvárame, počúvame, chápeme, hľadáme riešenia, nesúhlasíme či súhlasíme.

Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču, Skupinový portrét

Rozhodli sme sa ukázať náš priestor a vzťah formou skupinového portrétu, ktorý nás zobrazuje v situáciách, kedy zdieľame svoje emócie, dopĺňame sa a ovplyvňujeme. Tieto jednotlivé fragmenty, čriepky našich osobností sa vzájomne usporadúvajú, dopĺňajú a tvoria novotvar, ktorý reprezentuje naše emócie vo vylepšenej forme.

Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču, Skupinový portrét

Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču, Skupinový portrét

Inštaláciu tvoria porcelánové nádoby, ktoré boli cielene rozbité, tak ako bývajú aj naše osobnosti rozbité rôznymi problémami a spätne zložené do nového tvaru, avšak už aj s čriepkami od ostatných členiek skupiny.

Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču, Skupinový portrét

Pre opätovné zloženie objektov využívame techniku kintsugi, ktorá svojou podstatou prinavrátenia života rozbitému predmetu dáva vyznieť našim spoločným vzťahom. Svetlo ako nositeľ nádeje a nového začiatku zvýrazňuje naše znovuzaloženia obohatené osobnosti.

Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču, Skupinový portrét

výstavný priestor: Zoya Gallery