Povedať nie, pre nás znamená postaviť sa za seba a za iných a možnosť dostať sa zo situácie, v ktorej nechceme byť a je nám, alebo iným nepríjemná. Vychádzajúc z tohto kontextu pripravia študentky a študenti Školy dizajnu participatívny objekt – inštaláciu určenú špeciálne pre BADW. Ide 3D nápis, samostatne stojace biele písmená N I E v životnej veľkosti človeka s inštrukciou pre publikum, aby na ne anonymne čiernou fixou zapísali situácie, v ktorých boli schopní vyjsť z komfortnej zóny a povedať nie, zastať sa seba, alebo iných, prípadne opísali situácie, v ktorých to považovali za potrebné, ale nenašli odvahu. Biela – „neviditeľná“ plocha písmen sa postupne zmení na popísanú, čiernu plochu a nevyslovené NIE sa stane vysloveným a viditeľným, čím môže svojou vizuálnou údernosťou i samotnými príbehmi publika zároveň inšpirovať a povzbudiť iných k odvahe. Priebeh zápisu a zviditeľňovania NIE bude priebežne zaznamenaný a prezentovaný videom/projekciou alebo fotograficky