Hlavným pojmom projektu Soundweaving je transformácia. Textilná vývarníčka Zsanett Szirmay  vytvorila originálnu inštaláciu, ktorá predstavuje fúziu motívov krížovej výšivky z Maďarska, Čiech, Poľska a Slovenska.  Sú vyrezané papiera laserom a zároveň jemne farebne odlíšené. Následne sú motívy adaptované do hudobnej roviny. Hudobný prepis potom pomohol vytvoriť hudobník a skladateľ Dániel Vikukel. Transformácia prináša hudobno vizuálny experiment, ktorý špecifickým spôsobom reflektuje inakosť nášho spoločného regiónu. Projekt vznikol pri príležitosti maďarského predsedníctva v krajinách V4 a vidieť ho budete v priestoroch Maďarského inštitútu na Štefánikovej 1

Hlavným pojmom projektu Soundweaving je transformácia. Textilná vývarníčka Zsanett Szirmay  vytvorila originálnu inštaláciu, ktorá predstavuje fúziu motívov krížovej výšivky z Maďarska, Čiech, Poľska a Slovenska.  Sú vyrezané papiera laserom a zároveň jemne farebne odlíšené. Následne sú motívy adaptované do hudobnej roviny. Hudobný prepis potom pomohol vytvoriť hudobník a skladateľ Dániel Vikukel. Transformácia prináša hudobno vizuálny experiment, ktorý špecifickým spôsobom reflektuje inakosť nášho spoločného regiónu. Projekt vznikol pri príležitosti maďarského predsedníctva v krajinách V4 a vidieť ho budete v priestoroch Maďarského inštitútu na Štefánikovej 1