Stanislav Meliš a Jozef Michalko

Stanislav Meliš a Jozef Michalko

(Foto: Katarína Bako)

Stanislav Meliš a Jozef Michalko sa stretli v roku 2001 na Fakulte architektúry STU, kde začali rozvíjať spoločné témy a blízke zadania. Táto spolupráca prerástla do založenia ateliéru, ktorý sa doteraz venuje projektom rôznej povahy a mierky, s presahom na dizajn a tvorbu nábytku.

Melismichalko nechce kopírovať trendy, ale základá na myšlienke a emócií , ktoré definujú budúci charakter a identitu každého diela. Odpovede nehľadá len vo funkčnosti a estetike, ale v dobre položených otázkach a skúmaniu javov.

(Foto: Katarína Bako)

Štebeľ, šteblík – ľudovo priečna žrďka na rebríku

Koncept modulovej policovej zostavy Štebel je založený na redukcií materiálu a využitie jeho silných stránok. Štebeľ maximálne využíva vlastnosti použitých materiálov, ako pružnosť dreva, húževnatosť a tvrdosť ocele, krehká krása skla, surová estetika plechu, alebo len recyklácia/upcyklácia toho, čo je v danom okamihu dostupné. Tvarovanie vychádza z funkčnej podstaty, pričom výsledná zostava si uchováva svoju DNA, aj pri použití rôznych materiálov a stavebných prvkov.

(Foto: Katarína Bako)