Ateliér experimentálneho dizajnu

STARTUP 2.0

Adriána Adamová

Ateliér experimentálneho dizajnu

STARTUP 2.0

Situácia okolo pojmu start-up je v súčasnosti pomerne neprehľadná. V prípade mnohých projektov je invencia zamieňaná za atraktivitu a spoločenský prínos sa minimalizuje v prospech ekonomického zisku. Pre dizajnéra je výzvou redefinovať jeho podstatu v zmysle hľadania nových prístupov a inovatívnych riešení, ale aj v intenciách súčasnej diskusie o úlohe dizajnéra v spoločnosti a zodpovedného prístupu k riešeniam, ktoré prináša.

Študenti Ateliéru experimentálneho dizajnu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave pod vedením Sylvie Jokelovej a Mariána Laššáka pokračujú v rámci projektu STARTUP v premýšľaní nad svojou budúcnosťou. Už druhý rok trvania projektu prinášajú ďalšie výstupy ako výsledky systematického budovania vlastného dizajnérskeho programu, značky ako aj spoluprác s odborníkmi, ktorí vstupujú do procesu tvorby produktu, produktovej rady alebo služby. Na BADW 2022 študenti prezentujú výsledky svojich projektov v rôznych štádiách rozpracovanosti a naznačujú ďalšie možné smerovanie ich individuálnej oblasti záujmu.

Adam Kukuc

Juraj Olejár

Volodymyr Serhachov

Prezentácia je súčasťou výskumného a edukačného projektu KEGA – stARTup, nová koncepcia výučby autorského dizajnu s ohľadom na uplatniteľnosť absolventov v praxi č. 008VŠVU-4/2021

Vystavujúci študenti:

Lenka Ingeliová

Adam Kukuc

Adriána Adamová

Erik Vrábel

Juraj Olejár

Peter Marjak

Natália Golianová

Erika Remencová

Volodymyr Serhachov

Matej Kokles

 

výstavný priestor: Zoya Gallery

Webová stránka ateliéru: 238.sk

Instagram: experimental_design_238