Štefan Sekáč

Kolekcia FETISH  sa zaoberá rôznymi sociologicko-kúlturnými
rovinami polarizujúcimi spoločnosť. Skúmanie ikony a ikonickosti a ako sa
tieto fenomény navzájom
konfrontujú v stálosti a pominuteľnosti súčasnej kultúre a predmetoch ktoré produkuje.

Štefan Sekáč je ľavák, ľavou rukou aj píše, ale všetko ostatné robí pravou. Je absolventom Ateliéru keramiky na Katedre úžitkového umenia VŠVU v Bratislave, pracuje prevažne v médiu keramiky a porcelánu, jeho tvorba je orientovaná na tvorivý experiment, kritiku trendov a komercie, hľadaním modiel a ideálov.

Projekt bol podporený z
fondu Nadácie
mesta Bratislavy.