Tadeáš Podracký, Česká republika

Tvorba Podrackého kombinuje jeho jedinečný prístup postavený na na komplexných historických a materiálových výskumoch, ktorý vytvára jeho svojrázny štýl. Prepojenie remesla a úcty k tradičnému dedičstvu výroby v kombinácii s modernou estetikou a témami robí z Podrackého vizionára, ktorý dokáže citlivo vniesť do dizajnu nové možnosti a významy v dnešnom živote. Napriek tomu, že je známy veľkorysými umeleckými objektmi, jeho oblasť záujmu je aj v disciplínach produktového dizajnu, ako sú stolové dosky, osvetlenie alebo nábytok.

www.tadeaspodracky.com