The Way across the Danube or the Danube on the Way

[vc_column_text pb_margin_bottom=“no“ pb_border_bottom=“no“ width=“1/2″ el_position=“first“] The Way across the Danube or the Danube on the Way   The Danube river is just about the best thing that our city has. How do we use this circumstance? A walk with Martin Zaiček (Archimera) showing the architecture of Bratislava’s bridges and the areas they connect. The route: […]

Cestou cez Dunaj, alebo Dunaj po ceste

[vc_column_text pb_margin_bottom=“no“ pb_border_bottom=“no“ width=“1/2″ el_position=“first“]   Cestou cez Dunaj, alebo Dunaj po ceste   Rieka Dunaj je skoro to najlepšie, čo naše mesto má. Ako s touto skutočnosťou pracujeme? Prechádzka po architektúre bratislavských mostov aj po územiach, ktoré ich prepájajú s Martinom Zaičekom (Archimera). Trasa: Cez most SNP, cez Sad Janka Kráľa, cez Zelený most, […]