Future Sound of Furniture

[vc_column_text pb_margin_bottom=“no“ pb_border_bottom=“no“ width=“1/2″ el_position=“first“] Future Sound of Furniture / Jarmila Dobríková and Jozef Frajka   For a long time, I’ve been inspired by the native folk culture as well as by multicultural influences. The effect of my art is transformation of the folk architecture, the construction of the wooden hut, the costume with exquisite […]

Future Sound of Furniture

[vc_column_text pb_margin_bottom=“no“ pb_border_bottom=“no“ width=“1/2″ el_position=“first“] Future Sound of Furniture / Jarmila Dobríková a Jozef Frajka   Dlhoročne sa inšpirujem domácou ľudovou kultúrou a aj multikultúrnymi vplyvmi. Výsledkom mojej tvorby je transformácia ľudovej architektúry, konštrukcie dreveného zrubu, kroja s prekrásnou výšivkou a hlavne prírodných materiálov do dizajnu nábytku. Tradičná kultúra je zdrojom každého národa, vyzdvihuje jeho um, remeslo […]