Posts tagged with ‘Paneurópska vysoká škola Bratislava’

  • PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA, BRATISLAVA

    Inštalácia s možnosťou participácie. Výstavný projekt zapája študentov Paneurópskej vysokej školy a je – popri reflexii stavu originality v súčasnom
    dizajne…

    Read more
    2