Posts tagged with ‘Veronika Markovičová’

  • WORKSHOP Moja letná cesta

    Tvorivé popoludnie pre deti, počas ktorého si spoločne na pestrofarebný papiere od firmy Antalis nakreslíme plán letnej cesty, vyrobíme…

    Read more
    1