Čerstvá absolventka UMPRUM, Ateliér keramiky a porcelánu. Na BRATISLAVA DESIGN WEEK predstaví svoju diplomovú prácu 2020 “ Cukrátka“. Séria veľkoformátových keramických plastík je inšpirovaná cukrovými sochami – predchodcami porcelánových sôch.

At BRATISLAVA DESIGN WEEK will present her diploma thesis 2020 "Cukrátka". The series of large-format ceramic sculptures is inspired by sugar sculptures - the predecessors of porcelain sculptures.